Pedofília és homoszexualitás

Idén nyáron (2021. 07. 29.) jelent meg a Magyar Nemzetben a "Pedofília és homoszexualitás" című cikkem.

Az interneten itt található:

https://magyarnemzet.hu/velemeny/2021/07/pedofilia-es-homoszexualitas 

Itt most a cikkben hivatkozott szakirodalmat is közlöm az írásom végén (ami a "napilap cikke" műfajába nem fért bele).

*

A közelmúltban törvényjavaslat született a pedofil bűncselekmények elkövetőivel szemben és a gyermekek védelme érdekében (T/16365 számmal). Ez a pornó ellen is szólt, meg az iskolában a homo- és transzszexualitást normálisként bemutató „felvilágosítók” ellen is. Heves tiltakozást váltott ki egyesek részéről: volt, aki azon őrjöngött, hogy „az iskolai szex­edukáció” megtanítaná a gyerekeket (értsd: lányokat) arra, hogy a testükhöz nem nyúlhat akárhogy akárki – és ezt most megtiltják”. Ez szerintük még inkább növelheti a pedofília gyakoriságát.

Az vajon nem jutott eszébe az ekként vélekedőnek, hogy ma döntően a netes pornó a „szexedukáció” (amit jórészt ezzel az ürüggyel is védtek meg a balliberálisok a betiltástól)? Ott pedig a nőkkel való szexuális visszaélés és bántalmazás a domináns téma. Ez annyiban közös az iskolai szexedukáció mondanivalójával, hogy az is összefoglalható annyiban, hogy „a szex egy játék, ami főleg a fiúknak szórakoztató, de amihez ajánlatos óvszert húzni”. Természetesen a valóban család- és házasságcentrikus szexuális felvilágosítás és családi életre nevelés továbbra is engedélyezett, csak minisztériumi szinten ezután jobban utánanéznek annak, hogy azt ki folytatja.

Mások, többen azon méltatlankodtak, hogy miért szerepel a homo- és transzszexualitás iskolai normalizálásának a tiltása egy törvényben a pedofíliával. Hiszen, úgymond, „a másság attól nem fog eltűnni”, ha nem beszélnek róla. Nos, miután már biztosan tudjuk kutatási eredmény alapján, hogy a homoszexualitás nem genetikusan determinált, nem természetes állapot (Ganna, 2019), abban is biztosak lehetünk, hogy pszichés és kulturális hatások révén alakul ki az életút folyamán, jellemzően még felnőttkor előtt. Például amiatt is, hogy normálisnak állítják be? Kísérletezzünk e téren a gyerekeinkkel, vagy jobb, ha a törvényhozás betiltja az ilyen emberkísérleteket?

Tudva, hogy nem biológiailag determinált, hanem pszichés okok folytán jön létre, és hogy milyen káros életmódot jelent tipikusan, alaptalan a homoszexualista mozgalmárok azon követelése, hogy „őket csak megérteni kell”. 

Káros lenne? Nos, az a szociológiai tapasztalat, hogy a homoszexuálisok között ritka a szexuális hűség, az ellenkezője viszont nagyon jellemző. Ami szükségszerűen következik abból a helyzetből, hogy úgyse születhet gyermek egy külső nemi kapcsolatból, ezzel a szexuális hűtlenség egyik fontos gátló tényezője „ki van lőve”. Másrészt nem kell biológiailag közös gyermekek felneveléséért felelősséget vállalni a saját kapcsolatban, ezért a saját kapcsolatot szilárdító egyik fontos tényező szintén hiányzik. Hiszen így, ha szexuális hűtlenség miatt felbomlana, az kisebb problémát jelent. Így labilisak a párkapcsolatok, jellemző a partnerváltogatás (Rault, 2019). A homoszexuá­lis viselkedés egy demográfiailag katasztrofális modell, a szükségszerűen gyermektelen és szükségszerűen bomlékony párkapcsolatoké. Itt csak „esetlegesen adódik” gyermeknevelés is és hosszú távú hűség is, de egyik se jellemző. Ugyanakkor a „már megint elhagyott” sokszorosan ismétlődő élménye, együtt a sokkal gyakoribb AIDS-szel és más nemi betegségek pszichés terhével érthetővé teszi, hogy sokkal gyakoribb körükben az öngyilkossági kísérlet és különböző mentális problémák. Igaz, ehhez hozzájárulhat az is, hogy körükben gyakoribb a gyermekkorban szétesett család vagy elszenvedett szexuális bántalmazás is. 

Viszont a jó hír az, hogy az emberi szexuális identitás és beállítottság képlékeny, és ezért változhat jó irányba is, ami a homo- és biszexuálisok között nemegyszer spontán is megtörténik. Emellett terápia is segíthet, ami eddigi tapasztalatok szerint nagy átlagban az esetek mintegy harmadában teljesen sikeres (más esetekben nem vagy csak részben). Lényegében ez a gyógyulási arány az alkoholisták és drogosok terápiájánál is, ennek ellenére több országban – nemrég például Németországban – betiltották az ilyen terápiát, mivel az „nem hatékony” és „csak fölösleges lelki megterhelést okoz”. (Halljátok, alkoholisták?) 

A legnagyobb fölháborodást az váltotta ki, hogy „az új törvény a pedofíliát összekapcsolja a homoszexuálisokkal”. Nos, a törvény ilyent nem állított – pedig joggal tehette volna. Ugyanis egy kutatásban (Goode, 1980) 150 nagykorú homoszexuális férfi 69 százalékának volt már 21 éves kora óta kiskorú szexuális partnere, 45 százalékuknak legalább hat ilyen partnere. A fiúgyermeket molesztálók 86 százaléka homoszexuális vagy biszexuális beállítottságúnak vallotta magát egy másik vizsgálatban (Erickson, 1988). Maguk a homoszexuálisok pedig gyakran éppen ilyen molesztálás hatására válhatnak azzá – ugyanis a megkérdezett homoszexuális férfiak 37 százaléka állította, hogy gyermek- vagy serdülőkorában szexuális visszaélés áldozata volt és ezek 94 százaléka férfi elkövető részéről (Doll, 1992). Bizony, szoros kapcsolat van e kutatási eredmények szerint a homoszexualitás és a pedofília között. 

A DK előállt a maga „alternatív” törvényjavaslatával a „valódi pedofília” ellen, ami szerintük a katolikus egyházban jellemző. Ezzel kapcsolatban jó tudni, hogy az amerikai katolikus egyház kérésére az ottani John Jay Büntetőjogi Főiskola készített egy alapos tudományos vizsgálatot az összes, az USA-ban az 1950–2002-es időszakban történt esetről, amikor papot pedofíliával vádoltak. A John Jay Report szerint a vizsgált öt évtized alatt az USA-ban ezer papból egynél (de ha a közben meghaltakkal is számolunk, akkor talán négynél) történt olyan súlyos pedofil bűncselekmény, amiért letöltendő szabadságvesztésre ítélték az elkövetőt. 

Az utóbbi két-három évtizedben a balliberálisok a pedofília vádját tették a katolikus egyház elleni egyik fő politikai és propagandafegyverré, noha a 70-es években még éppen közülük kacérkodtak sokan a pedofíliának a homoszexualitáséhoz hasonló normalizálásának a gondolatával. Köztük például Daniel Cohn-Bendit – a párizsi diáklázadások központi alakja, utóbb frankfurti alpolgármester, majd európai parlamenti képviselő (lásd a mellékelt képen) –, aki ma azt állítja, hogy hazudott, amikor a 70-es években arról írt (a Pfasterstrand című német szélsőbalos folyóiratban), hogy maga is követett el ilyen bűncselekményeket, mégpedig azokat propagandisztikusan, pozitív színben feltüntetve. De jó példa erre Patricia Hewitt brit munkáspárti politikusnő (utóbb egészségügyi miniszter) is, aki a 70-es években a Polgári Jogok Nemzeti Tanácsa (NCCL – utóbbi nevén Liberty) elnökeként befogadta a tanács tagjai közé a pedofília normalizálásáért lobbizó PIE (Pedophil Information Exchange) nevű egyesületet (Castella, 2014). Az NCCL /Liberty ennek eredményeként ki is adott hivatalos nyilatkozatokat, amelyek a pedofília és a vérfertőzés legalizálását támogatták. 

De a pedofília nem bizonyult politikailag eladhatónak, túl népszerűtlen gondolat volt még a baloldali szavazók zömének is. Ezért bár a 80-as években bealkonyult annak, hogy ezt is baloldali céllá tegyék, de a 90-es években felvirradt annak a lehetősége, hogy „ha már ilyen népszerűtlen ez”, akkor jól fel lehet használni a katolikus egyház ellen. Az ellen az egyház ellen, amely a leginkább ellenzi a szexuális szabadosságot, az abortuszt, a homoszexualitást (az új baloldali célokat) – ezért jó, ha van mivel a propaganda szintjén sarokba szorítani… 

Így aztán egymást érték az utóbbi évtizedekben a hatalmas publicitást kapó perek katolikus papok és püspökök ellen ilyen ügyekben. Lehet, hogy ezen esetek egy része rágalmazás volt – és az adott papot, püspököt ártatlanul hurcolták meg és ítélték el –, hiszen míg korábban éppen az esetleges rágalmazás pap áldozatait védte a szemlélet, újabban a papokkal szemben a „mindenki gyanús, aki él” felfogása vált jellemzővé, és az „ártatlanság vélelme” egyszerűen eltűnt a médiából, ha „a papi pedofília” témájáról van szó. De félő, hogy nemcsak a médiából tűnt el ez a fogalom, hanem az igazságszolgáltatás is időnként inkább az igaz­ságtalanság szolgálatába állhatott. 

Ezt mutatja az ausztrál George Pell bíboros ártatlanul történt meghurcolása és elítélése. Őt az ausztrál Legfelsőbb Bíróság 2020. április 7-én, egyhangú döntéssel fölmentette a pedofil bűncselekmény elkövetésének vádja alól. Miután több mint egy évet ült ártatlanul. Pacemakerrel, bottal járva, 78 évesen. Úgy tűnik, egy kicsit ez volt az ausztráliai Mindszenty-per.

 

A szerző szociálpolitikus

 

Hivatkozott irodalom

 

Castella, Tom de - Tom Heyden: How did the pro-paedophile group PIE exist openly for 10 years? BBC News Magazine 27 Feb 2014. 
 
Doll, Lynda S. – Dan Joy – Brad N. Bartholow – Janet S. Harrison – Gail Bolan – Linda E. Saltzman – Patricia M. Moss – John M. Douglas – Wanda Delgado: Self-reported childhood and adolescent sexual abuse among adult homosexual and bisexual men. in: Child Abuse and Neglect, 1992, 16: 855-864 
 
W.D. Erickson et al.: Behavior Patterns of Child Molesters.  in: Archives of Sexual Behavior 17 (1988): 83.
 

Ganna, Andrea et al.: Large-scale GWAS reveals insights into the genetic architecture of same-sex sexual behavior. in: Science, Aug 30, 2019.

https://science.sciencemag.org/content/365/6456/eaat7693

 
Goode, Erich – Richard R. Troiden: Correlates and Accompaniments of Promiscuous Sex Among Male Homosexuals.  in: Psychiatry Interpersonal and Biological Processes, 43(1):51-9· March 1980
 
Rault, Wilfried – Camille Lambert: Homosexuality and Bisexuality: Contributions of the EPIC survey. in: Population, Vol. 74, 2019/1-2., p167-186

A gyermekeinket veszélyeztetik az óvónők, a tanárok? Még nem?

vasarnap.hu, 2020. 11. 02

https://vasarnap.hu/2020/11/02/a-meseorszag-mindenkie-csak-a-jeghegy-csucsa-pecsi-rita-nyilt-levele-a-szulokhoz/ 

A Meseország mindenkié csak a jéghegy csúcsa – Pécsi Rita nyílt levele a szülőkhöz

 

A megjelent »Meseország mindenkié« mesekönyv nem önmagában érdekes, ez csak a jéghegy csúcsa, viszont ráirányítja a figyelmet egy kibontakozóban lévő problémára, amellyel foglalkoznunk kell, amit nem kerülhetünk meg" – írta a szülőknek és nagyszülőknek címzett nyílt levelében Uzsalyné Pécsi Rita PhD neveléskutató, főiskolai docens.

 

A szülőknek, nagyszülőknek, nevelőknek címzett nyílt levelében Pécsi Rita azt írja: létezik egy olyan törekvés, mely azt szeretné elérni, hogy fellazítsuk, sőt tagadjuk a férfi, illetve női nemet és az ezzel járó életszövetség elfogadott, életre nevelő kereteit, és erre már kisgyermekkortól kezdve „érzékenyítsük”, azaz befolyásoljuk a gyerekeket - mesékkel, foglalkozásokkal, szerepjátékokkal, egyéb eszközökkel.

Kiemeli, hogy a Meseország mindenkié című könyvben sokat foglalkoznak a mesék azzal, hogy a fiú lány, a leány fiú akar inkább lenni, a herceg a hercegbe szeret bele, és hozzá is megy azon nyomban, a suta őzike agancsokra vágyakozik és a bak őzként akar inkább élni. „A kötethez óvodások és iskolások számára foglalkozástervek is készültek. A törvényeink egyelőre lehetővé teszik, hogy az intézményekben ezeket a foglalkozásokat megtartsák, a meséket felolvassák, feldolgozzák, olvastassák gyermekeinkkel” – fűzi hozzá.

Az óvodás és a kisiskolás korú gyermeknek – hangsúlyozza levelében Pécsi Rita – nemcsak a fizikai világban van szüksége biztonságos keretekre, útmutatásra, szabályokra, egyértelmű vezetésre (ne nyúlj a konnektorba; az éjszaka az alvás ideje; nem eszünk mindent össze-vissza; napirend, öltözködés, stb.), hanem a lelki, szellemi életében is (jó döntés jó következménnyel jár; a rossz tettek rossz gyümölcsöt teremnek; a kicsire vigyázni kell; nem a tárgyak birtoklása az igazi gazdagság; nem szégyen tévedni, de vállalni kell; az élet nem konfliktusmentes sétagalopp; a növekedés lassú és erőfeszítéseket kíván, de számíthatsz a természetes és a természetfölötti segítőre is, stb.)

Az idegrendszeri fejlettségük ugyanis nem tart még ott, hogy saját döntéseket hozzanak, nem képesek a fekete-fehér sablonok közötti átmenetek megértésére, pláne nem a finom mérlegelésre. Ezen kívül pedig a nemi identitás ebben az életkorban úgymond „puha”, még nem szilárdult meg, ezért a természetes, biológiai nem kibontakozásának megerősítésére, nem pedig "érzékenyítés" címén történő összezavarásra van szüksége. Így magyarázza a szakértő: gondoljuk meg, milyen hatással lehet az, ha az óvodában ilyeneket hallanak a kisgyerekek, hogy: „képzeld csak el, mi lenne, ha inkább te is kislány kisfiúruhákban járnál, ha a királylányt nem érdekelné a szerelem, ha mindenki nagy ámulatára a herceget nem a királykisasszony kedves tekintete, hanem a másik herceg bűvölné el, stb?”

Előfordulhat, hogy egy napon gyermekünk ilyen élményekkel tér haza, és jó esetben kérdezősködni fog, hogy miként is van ez…

Ebben az esetben mindenképpen beszélgessünk velük, nagyon fontos, hogy megtapasztalják, átéljék, hogy mi mit gondolunk erről a kérdésről. Pécsi Rita szerint semmiképpen nem kell tehát követendőnek, normálisnak mondanunk azt, ami meggyőződésünk szerint nem az.

Természetesen elmondhatjuk, hogy van ilyen a világon, de nem ebből születik az élet, Isten férfinak és nőnek teremtett minket, és ez már magzatkorunkban egyértelműen látszik. Minden sejtünkben hordozzuk ezt a valóságot, és nagy öröm, ha ezt bontakoztatjuk ki. Ha valaki ezt mégsem így tapasztalja, annak inkább segíteni kell, hogy visszataláljon a saját lehetőségeihez, és felnőtt korában majd boldogan éljen az őt kiegészítő társával, és a szerelmükből született gyerekeivel. Ezzel együtt elfogadjuk őt mint embertestvérünket, nem csúfoljuk, játszunk vele, köszönünk neki, segítünk, ha bajba kerül, adunk neki a sütinkből és így tovább – ad tanácsot a szakember.

Mivel a mesén és annak ilyen jellegű feldolgozásán keresztül erős érzelmi azonosulás történik, ez jelentős befolyással van gyermekünk személyiségére, ezért jogunk és kötelességünk belátásunk szerint megvédeni őt ettől.

Ma szabad iskola- / óvodaválasztás van, és ahol erre nincs lehetőség, ott világnézeti semlegességet kell garantálnia az intézménynek. Ez a felfogás enyhén szólva nem semleges, tehát minden családnak joga van arra, hogy kérje: ne találkozzon a gyermeke ezzel a nézettel – figyelmeztet Pécsi Rita.

Úgy fogalmaz: bizonyára a csoportban, az osztályban több szülő gondolkodik így, jó lenne összefogni, és megkérni az intézményvezetést, hogy mellőzzék ezt és a hasonló értékrendet közvetítő összes játékot/mesét/foglalkozást a gyermekünk nevelése-oktatása során. Ezen kívül pedig, ha bármilyen szexuális felvilágosító program, vagy családi életre nevelés címén hasonló program megtartását tervezi az iskola, a szülő minden esetben kérheti, hogy előzetesen tájékoztassák arról, hogy pontosan kik, milyen tartalommal fognak részt venni ebben. Ennek nyomán pedig minden család eldöntheti, hogy azon részt kívánnak-e venni a gyermekükkel. Minden következmény nélkül mondhatunk nemet is.

Az igazi szabadsághoz a bátorság vállalása is szükséges, és ehhez a felelős szülői magatartáshoz valóban kell bátorság, következetesség és bölcsesség is, ebben segítsük, erősítsük egymást – és aki teheti, kérje a Szentlélek mindenkor meghívható erejét, világosságát – nem fog csalódni Benne! – zárul Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató, főiskolai docens levele.

 

*

A gyermekeknél néha előfordult eddig is a nemi identitás átmeneti (de akár évekig eltartó) zavara. Ennek a kezelésére volt és van megfelelő pszichoterápia. A gyermekekből ennek hatására egészséges lelkű és boldog életű felnőttek lettek. Manapság Nyugaton terjed az a torz felfogás, melynek alapján ilyenkor rutinszerűen "transzneműnek" minősíti a gyermeket a pszichológus vagy pszichiáter, és azt tanácsolja, hogy kezdjenek neki az ellenkező nemre jellemző hormont adagolni: mert nem szabad hagyni, hogy a biológiai nemének megfelelően fejlődjön, aztán majd szenvedjen amiatt. Ezzel a hormonadagolással tulajdonképpen mérgezik a kisgyermeket, akit utóbb meg is csonkítanak - így valójában tönkre teszik a lelkét és az életét. Ezekről a tényekről számol be egy angol nyelvű, magyarul feliratozott rövid kis filmben egy orvosnő.

 

Egy gyermekorvos vallomása

https://www.facebook.com/reaktorblog/videos/2260452000840080/

 

Ezeknek a pszichológusi téveszméknek és "mérgező tanácsadásnak" a negatív hatását mutatja be a következő linken található cikk.

 

Naponta legalább egy gyerek megváltoztatja a nemét Angliában, gyakran 10 éves fiúkat változtatnak kislányokká

https://www.origo.hu/nagyvilag/20201004-lmbtq-europa-kiskoruak.html

 

Szülőknek ajánlom még ezen a honlapon a Tudomány oldalon a 'De mégis, hogyan alakul ki a homoszexualitás? 2.' című cikkemet.